Benjamin Moore – International IPS

Benjamin Moore – International IPS

Từ năm 1883, Benjamin Moore đã

  • Trở thành thành viên của gia đình Berkshire Hathaway dưới định hướng phát triển của tỷ phú Warren Buffett.
  • Phát triển mở rộng các dòng sản phẩm bao gồm 5 thương hiệu:
    Benjamin Moore®, Insl-x®, Coronado®, Corotech®, and Lenmar®.
  • Sản xuất chất tạo công nghệ màu và nhựa độc quyền theo công thức của
    công nghệ nước đã được cấp bằng sáng chế để đảm bảo chất lượng sơn và độ tinh khiết của màu sắc.