Sàn Hoàn Thiện

Sàn Hoàn Thiện

Benjamin Moore Floor & Patio khô nhanh và được sử dụng trong/ngoại thất trên sàn bê tông, cầu thang và bề mặt xây dựng.