Cửa Thép Cao Cấp

Cửa Thép Cao Cấp

Những thanh thép cho phép tạo ra các hệ mặt dựng và hệ cửa siêu mảnh siêu mỏng. Việc kết hợp giữa sức mạnh cố hữu của thép với thiết kế thông minh mang đến cho kiến trúc sự tự do bay bổng trong việc kết hợp những hệ mặt dựng lớn. Những cạnh thép siêu mảnh sẽ được chuyển hóa thành những đường viền của tòa nhà một cách tinh tế gần như không thấy được, điều này tạo ra một lượng lớn ánh sáng ùa vào phần không gian bên trong.